יהודה נוני - אומנות דיגיטלית בתקשורת

יהודה נוני אומן דיגיטלי קבוע בטור השבועי של אברי גלעד בעיתון "ישראל היום"

אומנות דיגיטלית בעיתונות בארץ ובחו"ל

יהודה נוני בטלוויזיה